Inloopspreekuur Vaassen Fietsersbond
zaterdag 1 april 2023 10:00 - 11:30
Locatie Bibliotheek Vaassen
Categorie Volwassenen
Tags fietsersbond spreekuur
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Inloopspreekuur Vaassen Fietsersbond

Fietsersbond Epe heeft een inloopspreekuur waar fietsers de gelegenheid krijgen knelpunten en ideeën te ventileren over de fietsvoorzieningen in de gemeente Epe. Het spreekuur is de eerste zaterdag van de maand in de even maanden bij de Bibliotheek in Vaassen.

Waar is de verkeerssituatie voor fietsers onveilig, onduidelijk, onlogisch, onprettig? Wat kan een oplossing zijn voor zo’n knelpunt? Wat kan bijdragen aan het fietsgebruik in de dorpen? Fietsersbond Epe hoort reacties daarop graag van de ervaringsdeskundigen: de fietser zelf. Waar ervaart die in eigen gemeente knelpunten in het fietsverkeer; en welke suggesties heeft hij/zij voor een veiliger en prettiger fietsklimaat in eigen gemeente?

De kerngroep van Fietsersbond Epe zit regelmatig met de gemeentelijke verkeerskundigen om tafel om bij inrichtings- en verkeerskwesties de belangen van de fietser te behartigen. Tijdens dat overleg kunnen de knelpunten en ideeën die fietsers in het inloopspreekuur aandragen, dan onderwerp van gesprek zijn.